ETIMOLOGIA


  • Etimologia ve d' ἕτυμος que significa veritable, cert, i de λόγος paraula, és a dir, el sentit veritable dels mots.  
________________________________________________________________

Mentre estem confinats , que per cert, ve del llatí medieval  del verb CONFINARE, és a dir,  "tancar dins d'uns límits". Aquest verb podria venir de confinis o confinium que signifiquen el mateix: " fronterer, limítrof, confí".

Penjaré aquí les paraules que el Cataclàs ens envia: 


‘QUARANTENA’
Aquesta paraula està formada pel sufix ‘-ena’ sobre la paraula ‘quaranta’, i aquesta del llatí quadriganta. Es refereix al temps on s’aïllen les persones, bitxos o animals per raons sanitàries, i que generalment, és un període de quaranta dies. Aquest període de temps és paral·lel al temps en que Jesús va anar al desert abans de formar als seus deixebles i començar a predicar i on va ser temptat pel diable. També té relació amb la quaresma, que és el temps en que els cristians purifiquen la seva ànima.


        EPIDURAL
Epidural’ és una paraula de l’àmbit mèdic i anatòmic utilitzada a partir de la segona meitat del segle XIX. Està constituït, en primer lloc, pel prefix grec ἐπί (preposició que significa ‘sobre’), l’element llatí dura (masculí durus, que significa ‘dur, ferme, sòlid’) en relació a la fermesa i solidesa de la duramàter (la més exterior de les tres capes meníngies que envolten el sistema nerviós central: l'encèfal i la medul·la espinal) i el sufix adjectival que indica pertinença o relació -al que trobem per exemple a termes com vaginal, abdominal, dental, etc. Així doncs, epidural és allò relacionat (-al) amb el que es troba a sobre o al voltant (ἐπί)  de la duramàter (durus).


fantasia

Aquesta paraula ve del llatí “phantasia” i a la vegada del grec φαντασία.


La paraula “φαντασία” ve del verb “φαίνω” que vol dir aparèixer, mostrar (se), manifestar (se)Del mateix verb  és la paraula fenomen. 
En grec també tenim la paraula φάντασμα, φάντασματος (τὸ) que significa el mateix, aparició, espectre, però també somni, il·lusió. I com no, un verb φαντάζομαι, que a més de significar fer-se visible, també és  presumir, fer ostentació.
 D'aquí podria venir  quan es diu d'algú que és un "fantasma" en sentit figurat.

AGNÒSTIC

La paraula AGNÒSTIC prové del grec antic i fa referència a aquelles persones que no creuen que mai es podrà saber amb certesa l'existència de Déu.
Es composa per α (a) que significa sense, i per γνώσις (gnōsis) que vol dir coneixement.
L’antònim d’agnòstic és gnosis, que evidentment prové de la mateixa arrel,però que fa referència a la ciència per excel·lència, la saviesa suprema i l’autoconeixement.Enguany, curs 2011-12, a l'optativa de Llatí les alumnes de l'Institut Lluís Companys de Ripollet han fet un treball sobre l'etimologia de les paraules de diferents àmbits, les quals hem recollit en aquest llibre digital.


https://issuu.com/cataclas/docs/treball_final_etimologia

________________________________________________________________

En CATACLÀS ens explica unes quantes paraules.


Sabíeu que BOIRA,
aquest fenomen que hem tingut els darrers dies, i que es produeix quan una porció d’aire porta en suspensió partícules d’aigua, provinents de la condensació del vapor de l’’atmosfera,

ve del grec i del llatí Boreas, que és el nom del vent del Nord ?SABÍEU    QUE    ESGLAI,
  POR  CAUSADA  DAVANT   LES  IMMINENTS EXPOSICIONS  ORALS  DEL TREBALL DE RECERCA, O…

      VE  DEL  LLATÍ  VULGAR  ESGLADIARE,
         ÉS  A  DIR,   COMBATRE A ESPASA.
    I  ÉS  QUE  ÉS  VERITAT, TOTES  SÓN  COM L’ESPASA  DE  DAMOCLES !!sabíeu  que    treball

          també pot ser un tipus d’accident
    com un desmai, una paràlisi o un atac?

        Doncs sí, ve del llatí vulgar tripaliare: “ torturar
 i és que podríem dir  que l’esforç que suposa treballar
               és semblant a la de patir una torturaSabeu d’on ve la paraula
 UTOPIA?
Allò que seria perfecte, però impossible de realitzar...

Doncs va ser creada per Thomas More com a títol de la seva obra 'De Nova Insula Utopia',
 i està formada  a partir del grec:
 «ο », 'no', i «τοπός », 'lloc'.
________________________________________________________________


Però, per començar, primer heu d'aprendre com és l'alfabet, i per què no d'una manera divertida? Doncs, només cal mirar aquest video de l'alfabet grec.


Tot i que si l'escolteu  amb un rap, potser us quedarà més, no?


I ara us cal unes quantes normes de pronunciació, transliteració i transcripció!
Però seguirem fent-ho com un joc. Us hi animeu?

Jclick de l'alfabet grec 

____________________________________________________

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada