dilluns, 8 de juliol de 2019

RITUAL FUNERARIS

RITUALS FUNERARIS


Sempre que es podia, el funeral començava a la casa del difunt. La família acompanyava el moribund al seu llit per donar-li l’últim petó i així retenien l’ànima que s’escapava per la seva boca. Quan moria, se li tancaven els ulls i es deia tres vegades el seu nom per assegurar-se que estava mort. Seguidament, es rentava el cos, es perfumava si es vestia. Els luxes estaven prohibits per llei però permetien col·locar sobre el cap del difunt les corones que havia rebut mentre vivia. Seguint el ostum grec, es depositava una moneda al costat del cadàver perquè Caront transportés la seva ànima i així trevessés la llacuna Estigia cap al regne dels morts.


Finalment el cos del difunt es col·locava sobre una llitera amb els peus cap a la porta d'entrada, envoltat de flors (simbolitzaven la fragilitat de la vida) i es cremaven perfums. Depenent la classe social, es deixava exposat entre tres i set dies. A la porta de la casa es col·locaven branques d’arbres (avet o xiprer) per a avisar a la resta de gent que hi havia un mort a l’interior. Com a senyal de dol intentaven no  encendre foc a la casa. Fins a finals del segle I, el funeral es celebrava a la nit amb torxes, ja que la mort era un succés desgraciat. A partir d'aquesta data es van començar a ferr els rituals pel dia, menys els dels nens, suïcides i indigents. El transport a la pira funerària o a la tomba, es feia col·locant al difunt en una caixa de fusta oberta que es posava sobre una mena de llitera per a transportar-la o es portava a coll per la seva família. Darrere del difunt anava la seva família i els seus amics. La humatio, era essencial en el funeral. Consistia en llançar terra sobre el cos del difunt o sobre part d'ell, segons si era una inhumació o una incineració. La tomba es consagrava amb el sacrifici d'una porca i una vegada construïda es cridava tres vegades a l'ànima del difunt perquè entrés a l’establiment  que se li havia construit. Durant el funeral es realitzava un acte de purificació per a les persones que havien estat en contacte amb el cadàver. Abans de la sepultura, la tomba es purificava escombrant-la o netejant-la i després, amb aigua, es netejava a les persones que havien assistit al funeral. 


Durant els nou dies següents al funeral, es feien rituals que acabaven amb un menjar i el sacrifici d'un animal. Els aliments i la sang dels animals sacrificat s’oferien als avantpassats del difunt, els déus Ragis i a l'individu mort per a així divinitzar la seva ànima i situar-la al costat de les divinitats protectores de la família. El dol per als familiars directes era de deu mesos i no podien celebrar festes ni utilitzar joies. Tot i així, les atencions al difunt continuaven després d'aquest temps per assegurar el seu descans etern. Les ofrenes de menjar: pa, vi, fruites, raïm, pastissos, etc. i flors com violetes i roses eren habituals i es feien arribar al difunt a través d'un conducte de ceràmica o d'un forat que estava a la coberta de la tomba, el tub de libaciones. Aquests actes els feia la família el dia d'aniversari del difunt. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada